SKOLEINDSKRIVNING

TIL FORÆLDRE MED BARN FØDT I 2013

Er dit barn født i 2013, skal du skoleindskrive barnet digitalt til skoleåret 2019/20.
Hvis barnet ikke er klar til at begynde i skole, kan du ansøge om skolegangsudsættelse. Børn født i 2012, som ikke allerede går i skole, skal indskrives i børnehaveklasse.

Det er vigtigt, at du:

  • Indskriver dit barn i skole i perioden 23. november til 31. december 2018. Du kan finde link til skoleindskrivningen nedenfor.
     
  • Orienterer dig på skolens hjemmeside om, hvornår skolen holder orienteringsmøde, og hvor du kan få hjælp til skoleindskrivningen.
     
  • Søg hjælp til skoleindskrivningen hos Borgerservice eller Folkeinformation på Gellerup og Hasle Biblioteker, hvis du har spørgsmål til skoleindskrivningen.

        Husk at have dit NemID klar

        Læs mere på www.aarhus.dk/skolestart

HVIS DIT BARN HAR ANDET MODERSMÅL END DANSK, SÅ SKAL DU SKOLEINDSKRIVE DIT BARN OG DEREFTER KONTAKTE SKOLEN FOR AT AFTALE EN TID TIL SPROGSCREENING.

Indskrivning - Fra 23. november til 31. december 2018

Den digitale indskrivningsperiode, for skoleåret 2019/20 forgår i perioden fra den 23. november til den 31. december 2018. Indskrivningen skal ske ved brug af NEMID.

Klik her for at gå til webindskrivning

Klik for bestilling af NEMID

Hvis der skulle være problemer med at få ovenstående link til at virke, så prøv at gå på via Aarhus kommunes hjemmeside: www.aarhus.dk/skolestart

Ved spørgsmål og behov for hjælp, så kan I altid kontakte skolens kontor på
tlf. 87 13 63 00.

 

Skolestart august 2019

I forbindelse med skolestart kan man på Aarhus Kommunes hjemmeside læse nærmere omkring skolestart.

Herunder kan I læse om indskrivning af børn i børnehaveklassen, og hvilke arrangementer Bakkegårdsskolen har til kommende børnehaveklasseelever og forældre, således at de kan komme til at kende deres lokale skole. I pjecen "Velkommen i skole" kan man læse mere omkring skolestart.

 

Orienteringsmøde for forældre - Torsdag den 22. nov. 2018

Alle forældre til kommende børnehaveklasseelever inviteres til orienteringsmøde omkring Bakkegårdsskolen torsdag den 22. november kl. 17.00-18.30 på skoletorvet i udskolingen.

På mødet bliver der mulighed for at stille spørgsmål til Skoleleder Torben Mervig og møde børnehaveklasselærerne.

Program/invitation bliver udsendt op til arrangementet.

Mødet er kun for forældre. Børnene bliver inviteret til "børneindskrivning" torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.00 - 17.00 (se nedenfor).

 

Uformelt "Børneindskrivningsarrangement" - Torsdag den 21. marts 2019

Det er blevet en tradition, at Bakkegårdsskolen afholder "børneindskrivning" på skolen inden de kommende skolebørn starter i skole. Det skal ses som et goddagmøde.

Alle kommende børnehaveklasseelever og deres forældre bliver inviteret til "børneindskrivning" torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.00 - 17.00 i indskolingen.

Her vil der være mulighed for at hilse på deres nye klassekammerater og det enkelte barn "bliver skrevet ind" (er naturligvis formelt indskrevet tidligere på året). Vi finder barnets navn på listen og barnet skriver selv under eller sætter et X.

Forældrerne får de sidste praktiske informationer og ser børnehaveklassens lokaler.

 

Klassedannelse

Børnehaveklasserne bliver dannet i slutningen af maj måned. Skolen får viden om hvert barn fra børnehaverne. På denne måde kan vi sammensætte gode og harmoniske klasser.

Omkring 1. juni bliver klassedannelserne offentliggjort og der bliver sendt brev ud til forældrerne.

 

Skolebørnehavedag

I juni måned inviteres børnene til de kommende børnehaveklasser til en prøvedag i sin nye klasse sammen med de andre børn, som de skal gå i klasse med samt en voksen fra børnehaven.

 

1. skoledag

Børnehaveklasserne på Bakkegårdsskolen starter:

  • ??. august 2019
 

Sikker Skolevej

Det er vigtigt at dit barn kan komme sikkert og trygt i skole. Derfor har vi lavet kort over de sikre skoleveje i vores område.

Sikre skoleveje i dit område