Skoledistriktet:

Bakkegårdskolen er beliggende i den nordligste del af Århus Kommune, ca. 15 km fra Århus centrum.

Skolen ligger nogenlunde midt i et skoledistrikt bestående af landsbyerne Trige, Spørring, Ølsted og Pannerup; og Bakkegårdskolen har således en dejlig blanding af Danmarks børn: børn fra land og by, børn fra gårde, gamle byhuse, parcelhuse og socialt boligbyggeri. Børnene kommer fra alle samfundslag og fra en bred etnisk vifte.

Eleverne:

Skolen har pr. 1/11-17 450 elever, som fordeles med ca. 60% fra Trige og omegn, 25% fra Spørring og de resterende 15% fordelt på de øvrige landsbyer samt uden for skoledistriktet.

Ser man på elevernes etniske oprindelse har vi omkring 15 forskellige nationer repræsenteret på Bakkegårdskolen; børn med en anden baggrund end dansk udgør 27% af skolens elever.

Skolefritidsordning:

Pr. 16/2 2019 er 147 af skolens elever fra 0. - 3. klassetrin tilmeldt SFO'en.
Læs mere om SFO'en under hjemmesidens menupunkt SFO.

Skolebygningen:

Bakkegårdskolen er opført i 1966-67; i 1978 blev skolens vestfløj bygget med klasselokaler samt faglokaler, kantine og idrætshal.

I 1998 opførtes separat bygning til SFO'en, og i januar 2003 åbnedes det nybyggede
Trige Kombi-bibliotek.

I 2007 renoveredes skolens naturfagslokaler, så vores natur/teknik-undervisning nu kan ske i egne lokaler og fysik/kemi og biologi-undervisning foregå i et lokale, der honorerer tidens krav til moderne naturfagsundervisning. Skolens håndarbejdslokale blev ved samme lejlighed flyttet, så der skabtes samhørighed mellem sløjd og det nyindrettede håndarbejdslokale. Musiklokalet er senere også flyttet ned i samme område.