Om at komme sikkert til og fra skole

 

Hver morgen mellem kl. 7.45 og 8.00 er skolepatruljen på plads ved krydset Gartnerparken/Smedebroen, samt ved Smedebroen ud for Brugsen, for at hjælpe de øvrige elever sikkert over vejen.

Tunnellen ved Randersvej skal benyttes af alle elever, der skal krydse Randersvej. Der er derfor tilladelse til at benytte cykelstien ved Randersvej i begge retninger.

Forældre, der kører deres børn i skole, anmodes om at benytte parkeringspladserne ved Nærbutikken eller Trige Kombibibliotek. Der må under ingen omstændigheder parkeres i buslommen på Bjørnshøjvej.

  Skolevejsanalyse

 

 

 

 

Center for Byens Anvendelse og Center for Byudvikling og Mobilitet har nu færdiggjort en skolevejsanalyserne for alle 46 offentlige skoler i Aarhus Kommune. Resultaterne er samlet på www.aarhus.dk/sikreskoleveje. Her kan I let finde både de anbefalede skoleveje og selve skolevejsanalysen med udpegede projekter omkring skolerne.

Skolevejsanalysen forsøger at give forældrene en hjælpende hånd, så de let kan se, hvordan deres børn kommer sikrest til skole.

Med skolevejsanalysens godkendelse i byrådet er der afsat penge til fremadrettet at kunne arbejde med at vurdere og påvirke transportvanerne til og fra skole blandt folkeskoleeleverne. Der er med skolevejsanalysen 2016 og den tidligere skolevejsanalyse ydet en stor indsats for at trafiksikre skolevejsruterne. Fremadrettet skal der fokuseres på at få så mange skolebørn som muligt til at benytte ruterne. Derfor vil der arbejdes med fx trafikpolitikker på skolerne.

Se skolevejsanalysen for Bakkegårdsskolen her:

Skolevejsanalyse Bakkegårdsskolen

  Skolebus

 

 

 

 

 

Der kører skolebus fra Spørring-området og fra Ølsted/Pannerup til skolen.

Følgende elever kan køre med skolebus:
0. - 3. kl.: elever, der har længere end 2,5 km til skole
4. - 6. kl.: elever, der har længere end 6 km til skole
7. - 9. kl.: elever, der har længere end 7 km til skole.

Vedr. elever fra Erbækvej, Pannerup og Østermøllevej
Elever i 0. - 3. kl. kan benytte skolebussen hele året.
Elever i 4. - 9. kl. kan benytte skolebussen i perioden 1/11 - 31/3, da skolevejen er karakteriseret som trafikfarlig i vinterperioden.

Vedr. elever fra Ølsted
Elever fra Ølsted kan benytte skolebussen hele skoleåret pga. trafikfarlig vej.

Eleverne skal møde ved busstoppestedet 5 minutter før afgang.

Vintervejr

Skolen er åben - også i snevejr. Men vejret kan være sådan, at skolebussen ikke kan gennemføre den faste rute. Besked herom vil blive udsendt over Østjyllands Radio.